Crkve i Manastiri

Manastir Krka


Manastir Krka
je osnovan u 14 vijeku. Manastir je posvećen sv. Arhangelu Mihailu. Prvi spomen manastira je od 1345. Manastir je zadužbina Jelene kneginje Šubić, sestre cara Dušana. Jelena je bila udata za Mladena II Šubića, gospodara Skradina i Bribira.
Ispod same crkve nalaze se starorimske katakombe, a predanje govori da je sv. Apostol Pavle bio u katakombama i propovjedao kršćanstvo.
Sama crkva je građena u nekoliko etapa. Svakako je najstari dio crkve priprata. Manastir je za vrijeme tursko-venecijanskih ratova bio spaljen i opustošen.


Poslije rata manastir jse obnavlja, da bi se u osmoj deceniji 18 vijeka sagradio i oltar u sadašnjem obliku.
Ikonostas je sastavljen od nejednakih dijelova. Prestone ikone su rad nepoznatog italokritskog majstora. U gornjoj zoni ikonostasa su ikone donesene iz Rusije u 17 vijeku.
Manastir Krka je oduvijek bio duhovni i prosvijetni centar Eparhije dalmatinske. Ovaj manastir je kroz svoju dugogodišnju istoriju dao mnoge arhijereje i pastire pravoslavne crkve.
U manastiru je još daleke 1615. Godine mitropolit dabro-bosanski Teodor osnovao bogosloviju. Osim glavne crkve manastir ima i paraklis sv. Save kojeg je sagradio episkop dalmatinski Stefan Knežević. Episkop Stefan je umro 1890. godine i njegovo tijelo je sahranjeno u kapeli.
Važno je napomenuti da manastir ima veoma bogatu riznicu i dvije biblioteke. Sve do 1995. godine u manastiru je bila i bogoslovija "SV. Tri Jerarha".

Manastir Sv. Arhangela  crno bjele

Manastir Sv. Arhangeka u boji

Manastir  Krupa

Manastir Krupa nalazi se u Bukovici, u dolini zvanoj Polje, na obronku Velebita, a pred ušćem rječice Krupe u Zrmanju.
Kaluđeri iz manastira Krupe u Bosni, koji je postojao na ušću rječice Krupe u Vrbas, postavili su, a uz pomoć srpskog kralja Milutina, 1317. godine temelj manastiru Krupi u Dalmaciji, kojemu su dali ime po svom prijašnjem manastiru. Po manastiru nazvaše i rječicu uz koju su podigli svoj novi manastir.
Gradnja manastira Krupe u Dalmaciji dovršena je za Milutinova nasljednika srpskog kralja Stefana Dečanskog, a za vrijeme cara Dušana manastir je 1345. obnovljen. Ploča s uklesanim tim podatkom nalazi se uzidana na zvoniku manastirske crkve.

Manastir Krupa  crno bjele

Manastir Krupa u boji

Crkva Sv. Cirila i Metodija Kistanje

Crkva  Sv. Nikole Kistanje

Crkva Gospe Od Zdravlja

Zupna crkva Sv. Nikole  Kistanje

Crkva Sv. Jovana Krstitelja Ivosevci

Crkva sv. Ilije Djevrske

Crkva Sv. Petra u Biovcinom Selu

Crkva Sv. Nikole u Bratiskovcima

 Crkva Sv.Apostola Luke u Mokrom Polju

Crkva Sv.Djordja u Raducicu

Crkva Sv. Nikole u Erveniku

Crkva Sv. Georgija u Dobropoljcima

Crkva Sv.Petke u Bjelini

Crkva Sv.Luke u Ostrovici

Crkva Sv.Joakima i Ane u Bribiru