Servisne informacije

Opcina Kistanje

Adresa:Kistanje 11

                 22305 Kistanje

Telefon:022\763055

      Fax:022\763053

Maticni broj:01306677

E-mail:opcina-kistanje@si.t-com.hr

web stranica:www.kistanje.hr

Djelatnost:opcinska uprava

Zaposlenih:10

Radno vreve: pon-pet  7.ooh-15.ooh

 

NACELNIK

 tel:022\73610

Nacelnik Goran Reljic

Nacelnik Goran Reljic
Nacelnik Goran Reljic

Zamjenik nacelnika Roko Antic

Zamjenik Roko Antic
Zamjenik Roko Antic

Zamjenik nacelnika Borislav Saric

Zamjenik Borislav Saric
Zamjenik Borislav Saric

VIZIJA RAZVOJA      Ciljevi razvoja Općine Kistanje koji se uklapaju u regionalni plan razvoja Šibensko-kninske županije su:

 • demografska obnova osiguranjem uvjeta za održivi opstanak stanovništva koje sada živi na ovom prostoru i povratak izbjeglica,

 • budući je potražnja za zdravom hranom i zdravom pitkom vodom sve veća, obnoviti, dograditi i modernizirati postojeći vodoopskrbni sustav, izgraditi sustav za navodnjavanje, započeti planiranje i realizaciju projekta izgradnje punionice boca pitkom vodom,

 • razviti stočarstvo, posebno povećati broj ovaca i koza, te efikasnije pristupiti otkupu stoke, mlijeka, mesa i kože,

 • za razvoj turizma i razvoj djelatnosti koje ga prate iskoristiti blizinu Nacionalnog parka "Krka" , prisutnost brojnih povijesnih i kulturnih spomenika iz drevne i antičke povijesti i dobru cestovnu povezanost sa susjednim gradovima, posebno gradovima i mjestima na jadranskoj obali,

 • poticati razvoj malog i srednjeg poduzetništva u raznim oblicima , posebno razvojem kućne radinosti , manufakturne proizvodnje ( stari zanati ) i/ili male industrijske proizvodnje roba,

 • obnoviti seoska naselja , posebno ona kod kojih je još uvijek očuvan tradicionalan način gradnje obiteljskih kuća i gospodarskih objekata (starine ),

 • zaštititi okoliš.


 • Obnovom vodovodne infrastrukture, javne rasvjete i cesta, uz obnovu porušenih i devastiranih kuća, Općina Kistanje nastoji osigurati kvalitetnu i funkcionalnu komunalnu infrastrukturu, kako bi ovaj prostor učinila zanimljivim za dolazak investitora i njegovih ulaganja, oslanjajući se na potencijale koje ovaj prostor ima.
  Ograničavajući faktor u razvoju Općine Kistanje je slaba kvalifikaciona struktura stanovništva i njena loša starosna struktura, što uz siromaštvo blokira poduzetničku inicijativu i može voditi u očaj i pasivnost, jer još uvijek na ovom prostoru nema primjetnih većih ulaganja u proizvodnju i zapošljavanje.

          KISTANJE  2009 godine.

Predsjednik Opcinskog vjeca

predjednik Op. vjeca Marko Sladakovic
predjednik Op. vjeca Marko Sladakovic

SASTAV OPCINSKOGA VIJECA Općine Kistanje
Ime i prezime                               Funkcija                                          Stranka

1.Marko Sladaković, predsjednik Općinskog vijeća -                             SDSS
2.Mirko Vojnović, prvi zamjenik predsjednika Općinskog vijeća -          SDSS
3.Paško Ivanović, drugi zamjenik predsjednika Općinskog vijeća         HDZ
4..Branka Bunčić, zamjenica vijećnika-                                                  SDSS
5. Radovan Gnjidić, vijećnik-                                                                  SDSS
6.Nebojša Gladović, vijećnik-                                                                 SDSS
7.Sanela Stijelja, vijećnica-                                                                    SDSS
8.Želimir Šeša, vijećnik-                                                                         SDSS
9.Vujo Krneta, vijećnik-                                                                          SDSS
10.Vinko Šuša, vijećnik-                                                                         SDSS
11.Nebojša Štrbac, vijećnik-                                                                  SDSS
12.Cecilija Gečević, vijećnica-                                                                HDZ
13.Danijela Ivanović, vijećnica-                                                             HDZ
14.Božidar Palić, vijećnik                                                                       HSLS